Эластичность спроса

По-перше, це ціни. Зміна відносних цін служить орієнтиром для
виробника при визначенні необхідності зміни обсягів виробництва. Зміна цін
вплине на вибір технології виробництва. Ціни в остаточному підсумку
обум

ВНИМАНИЕ! Работа на этой странице представлена для Вашего ознакомления в текстовом (сокращенном) виде. Для того, чтобы получить полностью оформленную работу в формате Word, со всеми сносками, таблицами, рисунками (вместо pic), графиками, приложениями, списком литературы и т.д., необходимо скачать работу.

смотреть на рефераты похожие на "Эластичность спроса"
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Факультет менеджменту та маркетингу

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Мікроекономіка” на тему: Еластичність попиту і пропозиції

Виконав студент групи МТ-21

Хникін Юрій

Керівник роботи

Засанська В.І.

Львів –2000

Зміст

Вступ

1. Цінова еластичність попиту

1.1. Формула цінової еластичності

1.2. Оцінка по показнику загального виторгу

1.2.1. Еластичний попит

1.2.2. Нееластичний попит

1.2.3. Одинична еластичність

1.2.4. Абсолютно еластичний попит

1.2.5. Абсолютно нееластичний попит

2. Властивості еластичності

2.1. Еластичність і цінові інтервали

2.2. Еластичність і нахил кривої попиту

2.3. Чинники цінової еластичності попиту

2.3.1. Замінність

2.3.2. Питома вага в прибутку споживача

2.3.3. Предмети розкоші і предмети необхідності

2.3.4. Чинник часу

3. Перехресна еластичність

4. Еластичність попиту за доходом

5. Еластичність пропозиції

6. Вплив податків на еластичність

6.1. Акцизний збір

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Основні елементи ринкового механізму. Поняття ринку вільної конкуренції

Будь-який ринок, незалежно від його конкретного виду, базується на
трьох основних елементах: ціні, попиті і пропозиції, конкуренції.

Інструменти котрі сприяють встановленню рівноваги на ринку.

По-перше, це ціни. Зміна відносних цін служить орієнтиром для
виробника при визначенні необхідності зміни обсягів виробництва. Зміна цін
вплине на вибір технології виробництва. Ціни в остаточному підсумку
обумовлять і те, ким при даному рівні прибутків буде спожитий продукт.

По-друге, це попит і пропозиція. Попит (платоспроможний) - це
подана на ринку потреба в товарах, обумовлена кількістю тих або інших
товарів, котрі споживачі можуть купити при сформованих цінах і грошових
прибутках. Пропозиція - це кількість товарів, що є в продажі при даній
ціні. Зміна співвідношення між попитом і пропозицією породжує коливання
ринкових цін навколо так званої ціни рівноваги. Через ці коливання
встановлюється той рівень цін, при якому забезпечується рівновага попиту і
пропозиції і в остаточному підсумку рівновага виробництва і споживання.

По-третє, це конкуренція. Ціль кожного підприємця - максимізація
прибутку, а отже, і розширення масштабів господарської діяльності. Це з
неминучістю призводить до взаємної боротьби підприємців за найбільш вигідні
умови виробництва і збуту товарів, росту обсягів виробництва, і в
результаті цього виступають по відношенню один до другого як суперники або
конкуренти. Якщо пропозиція якогось товару більша за попит на нього, то
посилюється конкурентна боротьба між продавцями. Кожний із них, щоб продати
свій товар, найчастіше змушений знижувати ціну, що, як правило, спричиняє
за собою скорочення даного товару. Якщо попит більший за пропозицію, то
конкурувати один з одним змушені вже покупці. Щоб мати можливість набути
дефіцитного товару, кожний із них намагається запропонувати по можливості
більш високу ціну, ніж його суперники. Ціна підвищується, і це стимулює
збільшення пропозиції даного товару.

Конкуренція є необхідним елементом ринкового механізму. Проте
характер конкуренції може бути різноманітним, що істотно впливає на засіб
досягнення ринкової рівноваги.

Найбільше ефективно ринковий механізм діє в умовах вільної,
конкуренції, тобто коли ситуація на ринку характеризується множиною
покупців і продавців, однорідністю продукції, яка реалізується, вільним
входом фірм на ринок. При вільній конкуренції жодний із продавців або
покупців сам по собі не в змозі впливати на ринкову ціну.

1. Цінова еластичність

Відповідно до закону попиту, споживачі при зниженні ціни будуть
набувати більшої кількості продукції. Проте ступінь реакції споживачів на
зміну ціни може значно змінюватись від продукту до продукту.

1.1Формула цінової еластичності

Ступінь цінової еластичності або нееластичності визначають за
допомогою коефіцієнта еластичності (Ed).

Ed=

Процентна зміна обчислюється шляхом ділення зміни в ціні на
початкову ціну, і наступної зміни в кількості продукції на кількість
продукції, на котру був попит спочатку.

Ed=

Використання процентних змін дозволяє уникнути помилок у
розрахунках при використанні довільних одиниць виміру.

Ціновий коефіцієнт еластичності завжди буде мати негативний знак
(тому що закон попиту являє собою обернену залежність кількості продукту і
ціни), тому розглядається тільки абсолютна величина коефіцієнта
еластичності.

1.2. Оцінка еластичності за показником загального виторгу

Виторг визначають як добуток ціни та величини попиту. Еластичність
попиту за ціною порівнює відносні маштаби змін цін та змін величин попиту.
Отже, вона повинна вказати, що відбудеться із загальним виторгом. Справді,
мабудь, найлегший спосіб визначити, еластичний попит чи нееластичний- це
застосувати оцінку за загальним виторгом, тобто простежити, що станеться із
виторгом- із сукупними видатками, з точки зору покупців, коли ціна продукту
зміниться.

1.2.1. Еластичний попит (Ed>1).

Якщо попит еластичний, зменшення ціни призведе до збільшення
загального виторгу. Тому що навіть при меншій ціні, що сплачується за
одиницю продукції, приріст продажів буде достатнім для компенсації втрат
від зниження ціни. Вірно й обернене: при еластичному попиті збільшення ціни
призведе до зменшення загального виторгу.Якщо попит еластичний, то зміна
ціни викликає зміну загального виторгу в протилежному напрямку.

Якщо невеликі зміни в ціні призводять до значних змін у кількості
продукції що купується, то такий попит називають відносно еластичним або
просто еластичним.

1.2.2. Нееластичний попит (Ed


Скачиваний: 0
Просмотров: 0
Скачать реферат Заказать реферат