Основные качества речи

Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в её основе. Точность речи связывается с точностью словоупотребления, с правильным использованием многозначных слов, синонимов, ан

Посмотреть реферат Заказать реферат

Риторика Давньої Греції

Вчення красномовства виникло з узагальнення і систематизації тих прийомів і
методів ведення полеміки, спорів та диспутів, що одержали широке
розповсюдження в античній Греції з її розвитим політичним життям і
бо

Посмотреть реферат Заказать реферат